מחנה אימונים בצלילה חופשית בבריכה 2013

בכל יום, משלושת ימי המחנה, יתבצעו שלושה אימונים מבין האימונים הבאים ובהתאמה אישית לבחירה של כל צולל וצולל:

*דינאמי CO2,

*דינאמי מקס',

*סטאטי,

*טילוף שטח,

*נשימות מיתקדמות להכנה והתאוששות.

* מחזורי עצירת נשימה.

*אימון ממוקד להפעלת רפלקס הצלילה(MDR)

*סיגנון מונופין

*תרגילי בטיחות.